Kontakt

Besöksadress
Ljungstigen 2
153 36 Järna

Postadress
Box 72
15322 Järna

Telefon

Skola: 08 551 70329
Fritidshem: 08 551 70316
Personal arbetsrum: 08 551 70332
Fax: 08 551 70321
Sjukanmälan: 551 70329
e-mail: info@jarnafriskola.se
Hemsida: http://www.jarnafriskola.se

Rektor: Charlotte Dackebro: 08 551 70329 mobil: 072 520 53 71 charlotte.dackebro@jarnafriskola.se
Skolsköterska: Anne-Sofie Lundgren,  0705887116
Specialpedagog Annika Frykberg 072 520 53 73
Kurator: Veronica Lange, 0705887116 veronica.lange@jarnafriskola.se